61090 - Η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα
των Τούρκων
το 1915
φάνηκε
και ενάντια
των ANZAC
κι όχι μόνο
κατά των Αρμενίων
διότι ήταν
φυσιολογικό
για αυτούς.