61092 - Το 1915

Ν. Λυγερός

Το 1915
οι Τούρκοι
δεν ακολούθησαν
κανένα κώδικα τιμής
γιατί πολύ απλά
θεώρησαν
ότι η βαρβαρότητα
είναι πιο αποτελεσματική
ενάντια στους εχθρούς
αλλά και πάλι
έκαναν λάθος.