61093 - Οι Αρμένιοι

Ν. Λυγερός

Οι Αρμένιοι
ήταν θύματα
γενοκτονίας
αλλά και πολέμου
γιατί  οι Τούρκοι
εκμεταλλεύτηκαν
κάθε πρόσχημα
για να αφανίσουν
κάθε εμπόδιο
στην απόκτηση
της βάρβαρης
εξουσίας.