61094 - Η είσοδος

Ν. Λυγερός

Η είσοδος
της Βουλγαρίας
στον πόλεμο
δυσκόλεψε
ακόμα περισσότερο
την αποχώρηση
των Συμμάχων
από την Καλλίπολη
το ίδιο και η επίθεση
της Αυστροουγγαρίας
κατά της Σερβίας.