61095 - Μετά το 1915

Ν. Λυγερός

Μετά το 1915
ο αρμενικός λαός
συνειδητοποίησε
ότι ήταν Έθνος.
Το ίδιο έγινε
με τους Αυστραλούς
και τους Νεοζηλανδούς
και αυτό έγινε
επειδή πάλεψαν
ενάντια στην τουρκική
βαρβαρότητα.