61096 - Οι Γερμανοί

Ν. Λυγερός

Οι Γερμανοί
έχασαν
τις κατεχόμενες
περιοχές
που είχαν
πάρει
από τους Γάλλους
έτσι
δεν κατάφεραν
απολύτως
τίποτα
βοηθώντας
την Τουρκία.