61099 - Ακόμα και τώρα

Ν. Λυγερός

Ακόμα και τώρα
το τουρκικό
καθεστώς
προσπαθεί
να εξαγοράσει
τα πάντα
αλλά
δεν μπορεί
να τα βάλει
με το φιλότιμο
των Συμμάχων.