61100 - Έχουμε απαιτήσεις

Ν. Λυγερός

Έχουμε απαιτήσεις
από τους Αμερικανούς
για να πουν
τη λέξη
Γενοκτονία
αλλά όχι
από άλλες  χώρες
οι οποίες
βρισκόταν
δίπλα
στην περιοχή
της Γενοκτονίας.