61102 - Δοκίμασε

Ν. Λυγερός

Δοκίμασε
τη σοκολάτα
της στρατηγικής
και θα δεις
διαφορετικά
μερικά θέματα
γιατί θα νιώσεις
ακόμα
και τη γεύση
του Χρόνου.