61103 - Κανείς δεν μπορούσε

Ν. Λυγερός

Κανείς δεν μπορούσε
να περάσει
τον Βόσπορο
χωρίς τη βοήθεια
του Αυτοκράτορα.
Ο λόγος ήταν
πολύ απλός,
ήθελε να ξεφορτωθεί
τους Χριστιανούς
που κατέστρεφαν
περιουσίες.