61104 - Ο Αυτοκράτορας

Ν. Λυγερός

Ο Αυτοκράτορας
ήξερε
ότι οι Χριστιανοί
έπρεπε
να περιμένουν
ολόκληρο
το στρατό
πριν
περάσουν
τον Βόσπορο
αλλιώς
θα ήταν καταδικασμένοι.