61105 - Ο αρχηγός των Γερμανών

Ν. Λυγερός

Ο αρχηγός των Γερμανών
συμφώνησε με τους Τούρκους
και τους παρέδωσε
τους δικούς του.
Οι Τούρκοι
τους ανάγκασαν
να εγκαταλείψουν
τον Κύριο.
Όσοι δεν δέχτηκαν
βασανίστηκαν
απάνθρωπα.