61107 - Οι Τούρκοι

Ν. Λυγερός

Οι Τούρκοι
ήθελαν
ν’ αρπάζουν
κάθε Χριστιανό
που είχε
τολμήσει
να περάσει
τον Βόσπορο
για να τους σφάξει
χωρίς
εξαίρεση
αφού δεν ήταν
ακόμα ο στρατός.