61108 - Ο παπάς

Ν. Λυγερός

Ο παπάς
που λειτουργούσε
στην εκκλησία
βασανίστηκε
πάνω
στην Αγία Τράπεζα
από τους Τούρκους
χωρίς
να έχουν
απολύτως
κανένα
σεβασμό.