61109 - Μελετάς

Ν. Λυγερός

Μελετάς
τις πηγές
και βλέπεις
τις διαφορές
ανάλογα
με τι εξυπηρετεί
ο καθένας
που γράφει
τα ίδια
γεγονότα.