61119 - ΙV – Η Διάρκεια του Σταυρού: Η Πρώτη Σταυροφορία. ΔΙΑΡΚΕΙΑ X. (Dessin)

Ν. Λυγερός