61122 - Ο πλάγιος κορμός

Ν. Λυγερός

Ο πλάγιος κορμός
ήταν μορφή
αντίστασης
και θύμιζε
σε μας
ότι η ανάληψη
προς τον ουρανό
δεν είναι  πάντα
κάθετη.