61124 - Κάτω από το άγαλμα

Ν. Λυγερός

Κάτω από το άγαλμα
του περίφημου
μπρούντζινου
ζευγαριού
τα λουλούδια
είχαν πάρει
τη θέση τους
για να προσφέρουν
τα χρώματα
με γενναιοδωρία
σε όλους.