61126 - Ο πολλαπλασιασμός

Ν. Λυγερός

Ο πολλαπλασιασμός
του κίτρινου
άλλαξε
την όψη
της γης
γιατί έδειχνε
πως λειτουργούσε
το θαύμα
και στα άλλα
λουλούδια
του πάρκου.