61127 - Το ζωντανό ψηφιδωτό

Ν. Λυγερός

Το ζωντανό ψηφιδωτό
αναστήθηκε
χάρη στα λουλούδια
της άνοιξης
για να φανεί
η ομορφιά
της δύναμης
της φύσης
χάρη
στην πολυκυκλικότητα
του Χρόνου.