61130 - Η αναγνώριση

Ν. Λυγερός

Η αναγνώριση
από την Αμερική
της Γενοκτονίας
των Αρμενίων
ανοίγει
τον δρόμο
για τις προσφυγές
των Αρμενίων
της Αμερικής
κατά της Τουρκίας.