61131 - Το τριαντάφυλλο

Ν. Λυγερός

Το τριαντάφυλλο
σε άγρια
μορφή
υπάρχει
εδώ και δεκάδες
εκατομμύρια
χρόνια
έτσι ήταν
πάντα
στη φύση μας
από τότε
που υπάρχουμε.