61146 - Μη διστάζεις

Ν. Λυγερός

Μη διστάζεις
να ανέβεις
στο μέτωπο
όταν ο αγώνας σου
είναι δίκαιος
γιατί είναι
ο μόνος τρόπος
να προστατευτούν
οι αθώοι
από τη βαρβαρότητα
των κοινωνιών
της αδιαφορίας
και της λήθης.