61147 - Να μην έχεις ενοχές

Ν. Λυγερός

Να μην έχεις ενοχές
αυτός είναι
ο στόχος
όταν βρίσκεσαι
σε μια επικίνδυνη
κατάσταση
και να παλεύεις
έως το τέλος
γιατί κανείς άλλος
δεν θα δώσει χαρά
στους αθώους.