61154 - Κάθε όργανο

Ν. Λυγερός

Κάθε όργανο
δίνει τη δική του
ερμηνεία
για το ίδιο
μουσικό
γεγονός
που εμπλουτίζει
την ανθρώπινη
μνημοσύνη
μέσα
της νοημοσύνης
των δακτυλισμών.