61155 - Με τον ήχο

Ν. Λυγερός

Με τον ήχο
της χιλιετίας
ακούς
τις φωνές
των μαχητών
που ακολούθησαν
έως το τέλος
το Έργο
του Χριστού
και το απελευθέρωσαν.