61162 - Τα έργα

Ν. Λυγερός

Τα έργα
της Ανθρωπότητας
είναι φτιαγμένα
για να τα διαβάζουμε
αλλιώς
είναι
σαν να συμφωνούμε
με τη βαρβαρότητα
που θέλει
να τα κάψει
γιατί τα θεωρεί
επικίνδυνα.