61163 - Στην Αμερική

Ν. Λυγερός

Στην Αμερική
η εκστρατεία
του εμβολίου
ξεπέρασε
τις διακόσια
εκατομμύρια
δόσεις
για ν’ απελευθερωθεί
η χώρα
από την πανδημία.