61199 - Μόνο στο κείμενο του Ανώνυμου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Μόνο στο κείμενο του Ανώνυμου
υπάρχει γραπτή αναφορά
του όρκου του Αυτοκράτορα.
Έτσι ξέρουμε ότι υποσχέθηκε
να τους ακολουθήσει με τον στρατό του
στη γη και στη θάλασσα,
να εξασφαλίσει τον ανεφοδιασμό τους
στη γη και στη θάλασσα,
να διορθώσει όλες τις απώλειές μας
με ακρίβεια
και ότι δεν ήθελε ούτε επέτρεπε
να κακοποιηθεί κανείς από τους προσκυνητές τους
στον δρόμο του Πανάγιου Τάφου.