61200 - Η επέκταση του δρόμου των προσκυνητών

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Ο Δούκας έστειλε πρώτα
τρεις χιλιάδες άντρες
οπλισμένοι με τσεκούρια και σπαθιά
για να επεκτείνουν τον δρόμο
και να είναι προσβάσιμη
στους προσκυνητές
ακόμα και η Νίκαια.
Στο πέρασμα τους
έβαζαν ξύλινους και σιδερένιους σταυρούς
πάνω σε βάθρα
για να λειτουργήσουν σαν σήμανση
για τους προσκυνητές.