61201 - Μαζί με τους Σταυροφόρους

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Μαζί  με τους Σταυροφόρους
ήταν και οι γυναίκες τους
και αυτό το ξέρουμε
από τα κείμενα του Ανώνυμου
αφού αυτές βοήθησαν
τους κουρασμένους μαχητές
να πιουν νερό
για  να  μην εγκαταλείψουν
τον αγώνα ενάντια στους Τούρκους.