61206 - Σκέψου καλά

Ν. Λυγερός

Σκέψου καλά
ποιοι πήγαιναν
να προσκυνήσουν
τους Αγίους Τόπους,
ποιοι δεν πήγαιναν
και ποιοι εμπόδιζαν
τους άλλους να πάνε.
Τότε θα καταλάβεις
ποιοι πραγματικά
πίστευαν
και ποιοι έλεγαν
ότι πιστεύουν.