61210 - Η ιστορία του κειμένου

Ν. Λυγερός

Η ιστορία του κειμένου
λέει τα πολλά στοιχεία
για το παρελθόν
που άλλοι
είχαν ξεχάσει
να καταγράψουν
γιατί δεν έδωσαν
σημασία
ενώ είναι
ενδείξεις
για το μέλλον.