61213 - Όλα τα στοιχεία

Ν. Λυγερός

Όλα τα στοιχεία
της ιστορίας
αποδεικνύουν
την ύπαρξη
της συμμαχίας
που αποτελεί
τη συνέχεια
του καλέσματος
χωρίς
αμφιβολία.