61214 - Μελετάμε το 2021

Ν. Λυγερός

Μελετάμε το 2021
ένα βιβλίο
που εκδόθηκε
το 1924
ενώ το κείμενο
γράφτηκε
πριν το  1100
για γεγονότα
που έγιναν
το 1097
στην Πρώτη
Σταυροφορία.