61215 - Μετά από 1000 χρόνια  

Ν. Λυγερός

Μετά από 1000 χρόνια
συνεχίζουμε
να ζούμε
τα γεγονότα
που αλλάζουν
ένα κομμάτι
της ιστορίας
της Ευρώπης
σε σχέση
με την πίστη
που γεννήθηκε
στους Αγίους Τόπους.