61216 - Τα εμβόλια

Ν. Λυγερός

Τα εμβόλια
τύπου mRNA
είναι καινοτόμα
διότι επιτρέπουν
ακόμα
και μετατροπές
ανάλογα
με τις απαιτήσεις
των μεταλλάξεων
του κορωνοϊού.