61217 - Ο τύπος mRNA

Ν. Λυγερός

Ο τύπος mRNA
προσφέρει
ανθεκτικότητα
στα εμβόλια
και αυτό
προσθέτει
αποτελεσματικότητα
στη δράση τους
κατά της πανδημίας
για την απελευθέρωση

της Ανθρωπότητας.