61221 - Με το σχήμα

Ν. Λυγερός

Με το σχήμα
ακούς
τη μουσική
που μετέτρεψες
και δημιουργείς
έναν ισομορφισμό
που ξαφνιάζει
το πνεύμα
που δεν ξέρει
από συναισθησίες
του Χρόνου.