61222 - Αντιλήφθηκες

Ν. Λυγερός

Αντιλήφθηκες
πλέον
γιατί το οικόσημο
των Ιεροσολύμων
αποτελεί
εξαίρεση
εραλδική
λόγω χρήσης
χρυσού
και ασημιού
ταυτόχρονα.