61224 - Μετά από χρόνια

Ν. Λυγερός

Μετά από χρόνια
αντιλήφθηκες
ότι κανείς
από αυτούς
που έλεγαν
ότι ήξεραν
θρησκευτικά
δεν ήξερε
βαθιά
ιστορία
και στρατηγική
για να δει
το μέλλον.