61226 - Πέρα της απόστασης

Ν. Λυγερός

Πέρα της απόστασης
είμαστε συνεχώς
μαζί
για να ερευνήσουμε
όλους τους τομείς
τις γνώσεις
που ενισχύουν
την ανθρωπιά
ως στοιχείο
θεμελιακό
της φύσης μας
εντός
Ανθρωπότητας.