61229 - Το γλυκό του Αγίου

Ν. Λυγερός

Το γλυκό του Αγίου
ήταν επιλογή
διεκδίκησης
ενάντια
σε όσους
απαγορεύουν
την ύπαρξή τους
λόγω δογματισμού
επειδή θέλουν
να αφαιρέσουν
την ανθρωπιά
από τη θρησκεία τους
που είναι βάρβαρη.