61230 - Τα κομμάτια της μουσικής

Ν. Λυγερός

Τα κομμάτια της μουσικής
ακολουθούσαν
τον ρυθμό
του μεσαιωνικού
κειμένου
γιατί ήξεραν
ότι τότε
γεννήθηκε
το πρώτο
βασίλειο
Ιεροσολύμων
μετά
την απελευθέρωση.