61231 - Οι Τούρκοι

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά: Βασιλική Τσατσαμπά

Οι Τούρκοι
φοβήθηκαν
τους Φράγκους
από την πρώτη φορά
γιατί αυτοί τελευταίοι
ήθελαν να απελευθερώσουν
την Ιερουσαλήμ
που ήταν κατεχόμενη
και κανένας
δεν μπορούσε
να τους αντισταθεί.