61235 - Ο Ανώνυμος γράφει

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά: Βασιλική Τσατσαμπά

Ο Ανώνυμος γράφει:
οι Τούρκοι
εχθροί του Θεού
και της άγιας
Χριστιανοσύνης
για να περιγράψει
τη βαρβαρότητα
που ανακάλυψε
στους Άγιους Τόπους
κατά
των Χριστιανών.