61239 - Διαβάζοντας

Ν. Λυγερός

Διαβάζοντας
το παλιό κείμενο
του Χιλιόχρονου
ανακαλύπτεις
την αλήθεια
για τη συνέχεια
ενός αγώνα
που δεν έχει
σταματήσει
εδώ και μια χιλιετία.