61253 - Η αλληλουχία

Ν. Λυγερός

Η αλληλουχία
έχει βαθιές ρίζες
εντός του παρελθόντος
ενώ πιστεύεις
ότι είναι απλή λέξη
του λεξιλογίου
έτσι όταν ανακαλύπτεις
την ιστορία της
θεμελιώνεις
πιο αποτελεσματικά
τις γνώσεις σου.