61255 - Όταν τραγουδάς

Ν. Λυγερός

Όταν τραγουδάς
γλώσσα
που δεν κατέχεις
προσέχεις
περισσότερο
τη δομή
του τραγουδιού
και τα θεμέλια
πάνω στα οποία
θα βασιστείς
στο μέλλον.