61258 - Οι ονομασίες

Ν. Λυγερός

Οι ονομασίες
στο σκάκι
είναι χαρακτηριστικές
της ιστορίας
που διέσχισε
πριν έρθει
στα χέρια σου
έτσι το πρέπον
είναι να δώσεις
σημασία
στις λέξεις
που ακολουθούν
τα νοητικά
σχήματα.